Med Lärstilar i Fokus!

Denna webbresurs ger dig ett antal metodbeskrivningar på hur du som pedagog hittar rätt bland de digitala verktyg som nätet och folkbildningen erbjuder när du ger dig i kast med flexibelt lärande.

Vi tittar på en rad scenarion med utgångspunkt från tillgänglighet till studier och vilka verktyg som kan bidra till bra distansstudier, hög tillgänglighet och passa olika lärstilar.

Allt på denna webbresurs är gjort med de verktyg som beskrivs under de olika sidorna med webbkamera, mikrofon, publiceringsverktyget WordPress och Videomaten för att nämna några.

 

Med Lärstilar i fokus är producerad 2013 av ABF för Folkbildningsnätet. Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.

creative commons

Share Button