Tankar om lärstilar

Det kanske inte är en så revolutionerande tanke att vi lär oss på olika sätt som individer. En del föredrar att läsa och skriva, en del vill se och höra, andra lär sig bäst genom att känna och skapa med sina händer. Detta kallas även för ”lärstilar”. Frågan är hur man kan arbeta med lärstilar i flexibla studier, och kanske då i synnerhet undrar man hur detta kan fungera då studier bedrivs på heldistans.

Ulrika Knutsson på Folkbildningsrådet med lång erfarenhet av flexibla studier skriver så här om lärstilar:

Visuellt (våra ögon):

Läsa och se bilder, visa rörliga bilder, skriva texter och läsa texter, använda färger och själv göra bilder och diagram för att presentera och bearbeta kunskap.

Auditivt (vår hörsel):

Vi kan använda ljud både i samtal på fysiska träffar samt i digital form. I de flesta kommunikationsplattformar finns det möjlighet att lämna ljudmeddelande, både spela in samt spela upp olika ljudfiler eller musik. Det finns också möjlighet att använda telefon samt skicka CD-skivor med ljud osv.

Taktilt  (vår känsel):

Vid fysiska möten eller på Internet finns det fantastiskt många möjligheter tex. genom att spela spel eller använda digitala läromedel. I ett flexibelt lärande behöver man inte heller vara knuten till nätet utan har full frihet att experimentera hemma i köket, smaka och lukta på olika ting, göra skulpturer, lära sig avslappning eller undersöka och skapa med sina känselorgan. Upplevelserna och erfarenheter går utmärkt att dela med andra i olika redovisningsformer och samtal.

Kinestetiskt (rörelse och fysiska aktiviteter):

Här gäller också detta med att undersöka verkligheten; gå på museum, göra upplevelser och dela dem med andra via text, bild, ljud eller rörliga bilder. Forska i din vardagsmiljö och jämföra med dina kurskamraters resultat. Varför inte experimentera i köket och kanske prova en matlagningskurs över Internet. Att själv skapa och göra utställningar, filmer eller skapa hemsidor är utmärkta sätt att redovisa där fysisk aktivitet och skapande blir del i undervisningsmomenten.

Självfallet kan lärstilar och flexibla studier fungera väl tillsammans, däremot så finns det förstås en problematik med hur man t.ex. jobbar med det taktila om studierna bedrivs helt utan fysiska träffar. Här gäller det att låta fantasin få stort utrymme, och tekniska framsteg gör att vi kan komma allt närmre den taktila upplevelsen med olika former av spel och interaktivitet i 3D-miljöer med mera. Man kan självklart också ge deltagare i en distanscirkel att på egen hand genomföra studiebesök, eller annat som kan ge taktila stimuli.

Läs mer om lärstilar här!
Share Button