Om projektet

Idag finns det en uppsjö av digitala verktyg, inte minst gratis. Dessutom förfogar folkbildningens organisationer över en rad verktyg som kan tillföra mervärden till lärandet. Teknikvanan hos deltagarna är också högre än någonsin även om det fortfarande finns grupper som helt eller delvis står utanför den snabba tekniska utvecklingen på nätet.

ABF i samråd med några av våra medlemsorganisationer inventerade under 2012 de verktyg som vi själva har inom ABF samt de verktyg som finns tillgängliga via Folkbildningsnätet och nätet i övrigt. Det står alldeles klart att det flexibla lärandet mot bakgrund av den inventeringen, har bättre förutsättningar än någonsin tidigare. Den brist vi upptäckte låg inte i tekniken utan i en osäkerhet hos cirkelledare, deltagare och anställd personal hur man väljer bland de verktyg som står till buds utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Med hjälp av medel från Folkbildningsrådet så tar vi under 2013 fram en rad metodbeskrivningar som exempel på hur man kan resonera då man väljer nätbaserat lärande och vilka vertyg som passar målgruppen utifrån parametrar som lärstilar och tillgänglighet.

I projektgruppen ingår förutom projektledaren Christian Wåhlin (ABF):

Christina Hedström, ABF
RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Psoriasisförbundet
SRF, Synskadades Riksförbund
ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

Share Button

Kommentera