Tid

Tid är en av de vanligaste faktorerna som deltagare nämner när de anger varför de valde flexibla studier. Brist på tid, eller svårighet att planera sin tid så att det ger möjlighet till deltagande över en längre tidsperiod är vanliga argument. Här finns också en problematik som handlar om tidsoptimism. Kommentarer som ”jag har inte tid med att studera, därför valde jag en distanskurs” är rätt talande för att en del deltagare kommer att ha svårt att delta i önskvärd omfattning, och det är också en vanlig orsak till avhopp gissningsvis.

Metod:

Den anpassning som krävs då man har deltagare som anger att brist på tid eller planeringssvårigheter är en starkt bidragande anledning till val av flexibla studier, är att man får undvika att hänga upp studierna på moment som ger lite utrymme för deltagaren att välja tid för sitt deltagande. Ett exempel är realtidsmoment som videokonferens och chatt, som kan vara svårt att genomföra då dessa deltagare kan ha svårt att få sin kalender att stämma överens med övriga deltagare. Uppgifter till enskilda deltagare och grupparbeten bör ges rimliga utrymmen i tid, och det blir väldigt viktigt att använda ”deltagarkontrakt” då gruppen påbörjar sina studier där varje deltagare får vara med och bestämma hur mycket engagemang i timmar man kan avvara varje vecka.

Share Button