Språk

Språkproblematik består av flera delar. Det kan vara så att man inte talar svenska alls, eller bristfälligt. Man kanske kommer från ett land med hög grad av analfabetism och man har gått väldigt kort tid i grundskola.

Metod:

Distansinslag eller heldistans ger bra stöd till inlärning om man har deltagare med språksvårigheter. Vanliga närträffar utan distansinslag kan nyttja datorn för översättning av texter till olika språk, man kan läsa studiematerial och webbsidor på hemspråket och likaså på distans. På heldistans med blandade deltagare så får man som pedagog se till att det studiematerial man använder är lättläst, finns översatt eller fungerar väl med översättningstjänster på nätet som man kan arbeta med systematiskt under studierna. Svårigheter att uttrycka sig i text, men att man har en bättre verbal förmåga kan tillvaratas genom att använda Videomaten och videokonferens.

Share Button