Avstånd

Att geografiska avstånd kan dra nytta av flexibla studier, är kanske det som är enklast att relatera till. Genom att kunna delta i studier på nätet, så spelar avstånden ingen eller en underordnad roll. I synnerhet heldistansverksamhet ger då lika villkor för samtliga deltagare och pedagogen. Det finns många möjligheter att beakta.

En grupp som studerar något tillsammans och har vanliga närträffar, kan med t.ex. videokonferensteknik göra det möjligt för deltagare med långa avstånd till studieorten att delta i realtid.

En cirkelledare som har goda kunskaper i ett specifikt ämne, som bor långt från den ort där en grupp deltagare kan ansluta sig med videokonferensteknik till studielokalen där deltagarna befinner sig. Man kan förstås mixa dessa två exempel.

Metod:

När geografiska avstånd är den enda parametern att beakta för deltagandet i studier, så är samtliga verktyg som vi rekommenderar väl fungerande för att tillgängligheten till studier ska öka. Det som ytterst bestämmer hur man väljer bland verktygen är andra faktorer som tekniska förutsättningar, tidsaspekt, lärstil med mera.

Share Button