Livssituation

Livssituation är precis som funktionsnedsättning ett vitt begrepp. Det kan t.ex. vara att man blir begränsad till studieutbudet då man måste anpassa sig till barnpassning, man har ett arbete med varierande arbetstider (vikariat, skiftarbete) och man kanske känner stor trötthet på kvällarna.

Metod:

Flexibla studier passar denna tillgänglighetsfaktor mycket väl. Man kan t.ex. erbjuda deltagare att delta i närträffar i den grad de har möjlighet, och distansträffar för övriga tider. Det ställer dock höga krav på pedagogen för att hålla balans, då några deltagare ska få ta del av det som händer på närträffarna i efterhand. Videokonferens eller inspelning av närträffarna kan vara ett stöd för att den som behöver vara frånvarande ska kunna ta del av precis allt som sägs och görs på en närträff.

Share Button