Verktygslådan

Nätet erbjuder en snudd på oändlig rad av digitala verktyg som kan användas i ett pedagogiskt sammanhang. Allt från fritt, obundet och gratis till kommersiellt med varierande prislappar eller reklamfinansierat. I projektet bestämde vi oss för att hitta några verktyg som finns tillgängliga för folkbildningen utan kommersiella vinklingar. T.ex. så är Facebook en oerhört populär plattform, som definitivt kan användas som hemvist för en studiecirkelgrupp. Men vi kan inte utgå från att alla har, eller vill ha, ett Facebook-konto. Orsakerna kan vara många, inte minst så tvekar en del inför vilken integritet man kan förvänta sig av då man viker ut sitt liv på en kommersiell, amerikansk webbplats.

Mot bakgrund av våra ingångsvärden med tillgänglighet och lärstilar så bestämde vi oss för att beskriva följande:

  • Hur man arbetar i en textbaserad miljö med gemensamma dokument, bilder, filmer, gruppdiskussioner och bloggar med mera. Vårt exempel baseras på ABF:s Community, men är applicerbart på de flesta liknande lösningar då just detta Community är väldigt enkelt utformat.
  • Använda textbaserad kommunikation med inslag av envägs videokommunikation. Vi använder Folkbildningsnätets verktyg Videomaten där man enkelt kan spela in sig själv så att andra kan ta del av ens kommentarer och tankar.
  • Fullt interaktiv videokonferens med ljud och rörlig bild samt visande av presentation ger möjlighet till personliga möten på distans. Vi använder här Folkbildningsnätets videomötestjänst som erbjuder flera virtuella rum med flera deltagare i varje rum. Vi beskriver också kort alternativ till denna tjänst.
  • Webbsändning gör att man kan nå ut till väldigt många, och man kan också spela in t.ex. en föreläsning så att andra kan ta del av föreläsningen i efterhand.

Läs mer om de olika verktygen på sidorna textbaserat, videomaten, videokonferens och webbsändning!

Share Button