Tekniska förutsättningar

Tekniska förutsättningar blir naturligtvis en central faktor när man funderar på att genomföra flexibla studier över nätet. Det finns flera delar i detta, t.ex. ekonomi och tekniska färdigheter i att använda tekniken och vilken teknik man förfogar över.

Metod/resonemang:

Textbaserat forum/sociala medier kräver en dator, smart mobiltelefon eller läsplatta. Prestanda behöver inte vara särskilt märkvärdiga, men naturligtvis måste man kunna ansluta enheten till internet. Har man en mobil enhet, t.ex. laptop, så kan man ansluta sig till nätet från en del offentliga platser och kanske den folkbildningsorganisation man deltar hos. Datorn eller annan enhet måste också vara relativt modern, så att t.ex. webbläsaren kan tolka de sidor som man nyttjar. De flesta datorer från år 2000 och framåt bör fungera bra överlag.

Textbaserade forum brukar fungera för de allra flesta, men för den som har ringa teknisk kunskap så bör komplexiteten i den lösning man använder vara låg. Att använda plattformar som är kända och där deltagaren kan se andra nyttor än bara för studier, kan vara en bra idé.

Videokonferens är det verktyg som ställer högst krav på både dator, uppkoppling och användare. Man ska ha en dator som har webbkamera och ljudmöjligheter, en stabil uppkoppling och kunskap i hur man installerar programvara och konfigurerar ljud och bild så att de fungerar korrekt med programvaran. Det händer mycket inom detta område, och en standardiseringsprocess pågår (WebRTC) för att erbjuda videokonferensmöjligheter direkt i webbläsaren oavsett operativsystem.

Folkbildningsnätet har också två olika videokonferenstjänster, varav den ena som heter Webbvideo är mycket enkel i sitt utförande.

Videomaten ställer lägre krav på teknisk kunskap, då man når funktionen via webbläsaren utan programinstallationer. Dock så krävs fortfarande ljud och bildmöjlighet beroende på vad man vill göra. Det i sin tur innebär att datorn man använder bör vara relativt modern om man vill ha en bra bild som inte är ryckig. Uppkopplingen måste också vara stabil, däremot krävs inte särskilt hög bandbredd.

Webbsändningar kräver inte mer från dator eller motsvarande än vad tjänster som Youtube, SVT Play och Utbildningsradion kräver för uppspelning. Många tjänster idag är så kallat ”adaptiva”, och man får den kvalité som datorn och uppkopplingen klarar av. Ska man se på en webbsändning i grupp så kanske man ansluter datorn till en projektor (kanon) och kanske högtalare för att få en större bild och fler kan delta i en större lokal.

Share Button