Ekonomi

Ekonomi är en tillgänglighetsparameter som kan vara svår att förebygga utan en djupare kännedom om deltagare/målgrupp. Förutsättningen för flexibla studier över nätet är på ett naturligt sätt kopplat till tillgången på datorer och anslutning mot internet. I de fall man ser att det är svårt att få samtliga intresserade deltagare att kunna genomföra studierna, p.g.a. att man inte har ekonomi för den utrustning som krävs, så får man undersöka möjligheten till att låna ut utrustning, och/eller erbjuda dessa deltagare att delta från närmaste studielokal där uppkoppling finns.

Metod:

I den mån det är möjligt, be din organisation/handläggare att se om det finns lokala möjligheter för den enskilde deltagaren att få låna utrustning eller delta från studielokal på hemorten där det finns dator och uppkoppling.

Share Button