Pedagogisk kompetens

Pedagogisk kompetens riktar sig främst till dig som cirkelledare, då cirkelledarrollen kan innebära att man erbjuds att ta uppdrag över större geografiska avstånd. Men även lärare på en folkhögskola som bor långt från skolan, skulle kunna nyttja samma tankar i samråd med sin huvudman,

Metod:

Här finns inga egentliga begränsningar, det blir andra faktorer som avgör metoden i detalj. Fler deltagare och uppdragsgivare kan ha tillgång till cirkelledarens pedagogiska- och ämneskompetens om hen kan verka över större geografiska avstånd. T.ex. kan en studiegrupp som ska träffas på 7 närträffar ha sin cirkelledare deltagandes via videokonferens. Vill man ha en högre kvalitet på detta än att endast använda datorn för kommunikationen, så kan man undersöka om ens uppdragsgivare har ett videokonferenssystem, alternativt kolla om det finns något lärcentra i kommunen som har den tekniken.

Share Button