Ålder

Hur gammal en individ har naturligtvis en viss betydelse för hur man resonerar kring flexibla studier. Dock så kan man nog slå fast att betydelsen har minskat dramatiskt de senaste åren. Många äldre är idag väldigt nätaktiva, och man använder också allt fler kommunikationsverktyg. E-postandet och det enskilda surfandet flyter över till allt större användande av sociala medier, audio- och videomöten med Skype samt fenomen som bloggar, twittrande och instagram. Läsplattor och smarta mobiltelefoner har också inneburit att många har blivit nätaktiva utan att först ha behövt förvärva datorkunskaper.

Med äldre deltagare så behöver man dock fortfarande inventera teknikkunskaper och preferenser innan man bestämmer sig för vilka verktyg man kommer att använda.

Metod:

För distansstudier rekommenderas generellt digitala verktyg som deltagarna sannolikt redan är bekanta med. Man kan med fördel använda Facebook, Skype och Youtube om deltagarna är vana dessa verktyg. Använder man alternativ, så väljer man såna som är snarlika, och gärna då alternativ som erbjuder möjlighet att skapa ett användarkonto utifrån deltagarens Facebookkonto eller liknande större plattformar.

Share Button