Visuell lärstil

Visuell lärstil innebär att man lär bäst genom att läsa, skriva, se bilder, filmer och ta till sig information via t.ex. diagram och illustrationer.

Metod:

En multimedial mix av texter, bilder och filmer passar dessa deltagare väl. Här finns förstås enorma resurser på nätet, så brist på studiematerial lär sällan vara ett problem. Då inlärningen är kopplad till visuella intryck så är även Videomaten och videokonferensen bra verktyg, då man förstärker inlärning och minne utifrån kroppsspråk och personliga attribut.

Share Button