Auditiv lärstil

Att anpassa sin flexibla studieverksamhet så att den passar individer med en auditiv lärstil är relativt enkelt med de verktyg vi har tillgång till idag, inte minst via Folkbildningsnätet. Med Videomaten, som förvisso i huvudsak är till för att spela in videomeddelanden, så kan man även spela in endast ljud om man så önskar och avstå från att använda webbkamera. De flesta datorer och andra enheter som smarta mobiltelefoner och läsplattor har egna enkla program för att spela in ljud med inbyggd mikrofon.

Metod:

Använd gärna sociala media/textbaserat forum som nav i de flexibla inslagen, men istället för att bara använda textkommunikation så varvar man som cirkelledare/lärare text med ljudinspelningar. Använd studiematerial och nätresurser som även finns att lyssna på, podcasts, webbradio, UR-material på Folkbildningsnätet och liknande. Stimulera deltagarna att använda ljudmeddelanden som alternativ till att kommentera trådar, genom att själv använda den typen av kommunikation. Om man lär bra genom att lyssna, så kan detta förstärkas ytterligare genom att också se den som pratar. Videomaten kan då användas både för ljudinspelningar med endast ljud, eller både ljud och video beroende på deltagarens utrustning och om hen är bekväm med att visas i bild.

Share Button