Taktil lärstil

Den taktile deltagaren lär bäst genom att aktivera känseln, som förutom beröring också kan vara t.ex. smak och lukt. Tekniken tar hela tiden nya steg mot att efterlikna verkliga världar och intryck, men fortfarande är det många saker som är svåra att efterlikna via datorn.

Metod:

Flexibla studier med blandning av närträffar och distansträffar kan med fördel använda närträffarna till att innehålla taktila element. Pedagogen kan uppmana deltagare på heldistans att genomföra hemuppgifter som innehåller taktila moment, samt om det är tillämpligt använda spel på datorn och/eller över internet samt olika digitala läromedel. Just spel till datorer och smarta mobiltelefoner/läsplattor kan med fantasins hjälp stimulera inlärningsprocessen på väldigt många sätt. En utmärkt artikel om detta hittar du här!

Share Button