Kinestetisk lärstil

Kinestetisk lärstil innebär att man lär bäst genom rörelse och fysiska aktiviteter, något som är svårt att genomföra på distans i grupp. Däremot så kan det fungera väl i flexibla studier med både när- och distansträffar.

Metod:

Om det är möjligt att blanda närträffar och distansträffar, använd närträffarna för att ge utrymme till t.ex. rollspel, dramatiseringar och studiebesök där kroppen får vara aktiv. På heldistans, uppmana deltagare med kinestetisk lärstil att ta del av inspelade webbsändningar under en promenad via hörlurarna till mp3-spelaren eller mobiltelefonen. För den riktigt ambitiöse, varför inte prova att dramatisera något över videokonferens? I en liten grupp, eller grupparbete med 2 personer i varje grupp är det genomförbart och kan appellera till lekfullhet även hos deltagare som inte delar denna lärstil primärt.

Share Button