Textbaserat

I vårt inledande arbete med projektet så var det allmän konsensus att Folkbildningsnätets First Class-system var för komplext och hade ett föråldrat gränssnitt som gör att det blir en onödigt hög tröskel för att komma igång med nätbaserat lärande. Den webbklient som har funnits, är långsam och har bara haft begränsad funktionalitet. Det finns en ”communityvariant” men även den har känts främmande för många i jämförelse med Facebook och liknande gränssnitt som många är vana med idag.

Detta gjorde att vi bestämde oss för att använda oss av ABF:s nya Communitysidor, som är väldigt enkla och på så vis kan metodiken överföras på de allra flesta textbaserade grupp-plattformar på nätet. Efter sommaren kom dock en ny webbaserad lösning för First Class som ser betydligt enklare och attraktivare ut, men det kom lite för sent in i vårt sammanhang. Detta är dock helt överförbart till de allra flesta liknande sociala media och/eller diskussionsforum.

Textbaserade sociala media, med sina rötter i webbforum, är den klassiska plattformen för nätbaserat lärande. Genom att skapa diskussioner där man kan skriva och kommentera inlägg, så kan deltagaren delta oberoende tid och rum.

Några funktioner som brukar behövas för att en plattform ska fungera för nätbaserat lärande är t.ex.

community grupp main
En studiecirkel på ABF:s Community

  • Anslagstavla, för korta meddelanden, tips och påminnelser.
  • Diskussionsforum, hjärtat i lärplattformen är där diskussionera sker. Bör vara utformat så att man tydligt ser vem som svarar på vad och att man kan se vilka inlägg som är nya sen man loggade in senast.
  • Dokumentmapp, där man kan lägga upp gemensamma dokument för kursen eller cirkeln. Kan vara studiematerial, guider, resultat från grupparbeten.
  • Kalender, där man kan skapa händelser som angår alla. Kan både vara hållpunkter för kursen, såväl som tips om t.ex. föreläsningar som är relaterade till ämnesområdet.
  • Bloggfunktion, inte nödvändigt, men populärt. Där kan varje enskild deltagare samt hela gruppen föra dagbok över sina framsteg, slutsatser och annat tänkvärt.

community anslagstavlan
Exempel på anslagstavla.

community diskussar
Exempel på gruppdiskussion.

 

Share Button