Så här kan du använda!

Hur kan du använda denna lärresurs? Ja, det finns förstås många sätt att använda webbresurser på, men här är några av våra tankar!

Som pedagog inom folkbildningen ställs du förmodligen frekvent inför nya deltagare. Din ambitionen är att skapa så bra studier för dina deltagare som möjligt, oavsett om det är rena närträffar eller om det finns flexibla inslag. Gemensamt för deltagarna och dig som pedagog, är ett intresse i ämnet och en vilja att lära. Men vi har olika förutsättningar för att lära och vi har olika livssituationer som kan påverka vår förmåga att tillgodogöra oss våra studier.

Börja därför med att inventera deltagarnas förutsättningar:

  • Finns tillgänglighetsproblematik, t.ex. geografiska avstånd, arbetstid som krockar med studier, barnpassning eller funktionsnedsättning?
  • Om någon eller några har funktionsnedsättningar, kan det ha en direkt påverkan på mitt val av digitala verktyg?
  • Vilka tekniska färdigheter har deltagarna? Har de egna datorer? Uppkoppling?
  • Vilka verktyg förfogar jag över, som kan låta fler komma till sin rätt utifrån ett lärstilsperspektiv?
  • Antal deltagare kan påverka val av metod och val av verktyg. Vill jag använda videomöten med en stor grupp så kanske detta endast ska göras i grupparbeten för att reducera komplexiteten.
  • Ämnesområdet har också en betydelse för val av verktyg. T.ex. hantverk kan med stor fördel ta hjälp av bilder, illustrationer och filmade inslag.

Börja med att läsa avsnittet Projekttankar för att ha koll på begreppen, inte minst kommentarer från riktiga deltagare. Sedan bör du läsa om metodexempel för att se om något där skulle fungera för din målgrupp. Både exempel och metodförslag utifrån tillgänglighet och lärstilar kan ge dig en bra början till hur du sätter ihop din egen studieplan för gruppen.

Det viktigaste budskapet till dig som folkbildningspedagog är att hämta inspiration från denna lärresurs för att själv börja tänka i samma banor, att se hur du med modern teknik och flexibla studier kan göra folkbildning mer tillgängligt än någonsin och att uppmuntra och stimulera andra uttryckssätt att endast läsa och skriva.

På sidan ”Verktygslådan” hittar du slutligen beskrivningar i korthet om hur du och dina deltagare rent praktiskt använder verktygen och vart man t.ex. hittar manualer.

 

Share Button