Metod

I projektgruppen formulerade vi en rad scenarion, problem, antaganden och lösningar. För att se om våra antaganden stämde, så har vi genomfört en rad olika test samt bevakat verksamheter som har använt de verktyg vi beskriver och som har tänkt i de banor som vi har tänkt.

Stort tack till Linda Novén och Thomas Fridh för deras medverkan i vår rapport från ”600 Ledare”.

Stort tack till Nicklas Milton, för hans medverkan i ”Psykeveckan”

Stort tack till ILCO för en rad försöksverksamheter med främst videokonferensteknik.

Share Button