Exempel: ”600 Ledare”

Förutsättningar

Socialdemokraterna i Norr- och Västerbotten behövde genomföra utbildningar i ledarskap för sina förtroendevalda och valde att genomföra utbildningarna med flexibla studier. Ledarskapskunnandet kunde läras ut av medlemmar inom organisationen, men att göra detta med distansinslag var nytt för de flesta. ABF fick i uppdrag att arrangera två omgångar av cirkelledarutbildningar där följande ämnen togs upp:

  • Nätpedagogik – nätbaserat lärande.
  • Sociala medier, lärplattformar och andra digitala verktyg.
  • Videomötet som kvalitetshöjare.
  • Öppna lärresurser.
  • Praktiska exempel och sammanfattning

Exempel på studieplan i detalj finns här: Kursplan i Nätpedagogik för SAP Ledare600 ht2013

Problematik

Norr- och Västerbotten är stora regioner, med långa geografiska avstånd. Målgruppen som till stor del bestod i fritidspolitiker, har svårt att få loss tid till resande och internat som spänner över många dagar då de både förvärsarbetar eller studerar, samt har politiska uppdrag. Utmaningen ligger i att få kalendrar att stämma ihop, hantera kostnader och även arbeta med miljömässigt hållbara metoder som blir allt viktigare för den politiska profileringen.

Antagade och metod

Thomas Fridh, ombudsman för ABF Västerbottendistriktet, tillika valberedningens ordförande för Socialdemokraterna i Umeå Kommun tog tillsammans med en kollega i Norrbotten (Benny Edlund) initiativ till att genomföra utbildningen med flexibla metoder. Bedömningen gjordes att målgruppen skulle klara de tekniska kraven väl, och att det skulle kunna ge en rad framtida fördelar att komma igång med flexibla studier inom det partipolitiska arbetet.

Som metod valdes att genomföra utbildningen med ett inledande och avslutande internat. Mellan dessa närträffar så genomfördes momenten med främst 3 digitala verktyg. ABF:s Community för textbaserad kommunikation, Videomaten för personliga presentationer och videokommentarer samt videokonferens för realtidsmöten i mindre grupper.

Lyssna på vad Thomas Fridh, initiativtagare till satsningen på flexibla studier inom SAP i Norr- och Västerbotten, har att säga!

<< video >>

600 ledare 1

Så här såg studiecirkelns gruppsida ut på nätet.

600 ledare 2

Anslagstavla, eller liknande funktion är ett utmärkt sätt för korta meddelanden till alla i gruppen. Kan t.ex. vara tips om bra studiematerial, påminnelser om vad som ska göras och så vidare. Lite som ”SMS” inom gruppen.

600 ledare 3

Det är i diskussionsforumet som det mesta händer. Här kan man lägga upp diskussionstrådar ämnesvis, för varje vecka eller hur man nu väljer att organisera trådar och inlägg. Många forum har en funktion som gör att deltagaren får e-post om att nya inlägg har gjorts, så man slipper att logga in hela tiden för att se om man t.ex. har fått kommentarer på det man skrivit.

600 ledare 3b

En diskussionstråd kan se lite hur som helst. Linda valde att inleda många av trådarna utifrån studieplanen, där sedan deltagarna kunde kommentera ämnet. Diskussionen kan ge upphov till nya trådar inom samma ämne, t.ex. i form av grupparbeten där man sedan rapporterar tillbaka i huvudtråden. Man kan också välja att skapa en ny tråd för att där fördjupa sig i delar av det som diskuterades i huvudtråden.

600 ledare 4

Att distribuera studiematerial och andra dokument via e-post är ofta knepigt. En del ”postlådor” kan bara ta emot små bilagor, och behöver man ändra i något dokument så ska detta skickas ut till alla deltagare igen. Genom att använda gruppens dokumentmapp kan man se till att de senaste versionerna av de dokument som gruppen använder alltid finns i mappen.

Utvärdering

Överlag positivt där en av erfarenheterna är att mixen av olika verktyg skapar tydliga mervärden. Att använda det klassiska textbaserade forumet/sociala media som nav i studiecirkeln ger trygghet, tydlighet och står för den del av de flexibla studierna som ger möjlighet till deltagande oberoende av tid. Att ha en central punkt där alla kan hitta studieplan, dokument och kalender utan att behöva leta i e-postlådan uppskattades. Dessutom är vanan hos de flesta deltagare stor när det gäller att delta i diskussionsforum, det krävs få instruktioner för att komma igång.

Videomaten uppskattas både för sin direkta funktion men också för att det verktyget ger utrymme för en del lekfullhet. Inte alla deltagare, men många, valde att använda Videomaten för sin personliga presentation. Några valde dessutom att kommentera ett ämne genom ett videosvar istället för att skapa ett textinlägg. En bra metod för den som tycker att det känns mer naturligt att framföra ett resonemang i tal snarare än i text.

Videokonferensen hade två syften. Det ena var att genomföra grupparbeten där man kan diskutera ett ämne mer fritt och i realtid, än vad som ofta blir resultatet av att göra samma arbete i diskussionsforumet. Det andra syftet var att göra deltagarna vana vid videokonferensverktyget, då ambitionen är att använda detta verktyg i även andra verksamheter än studier. Problemen med videokonferens var de väntade. Realtidskommunikation kräver planering, att sy ihop deltagarnas kalendrar så att alla kan delta samtidigt. Man måste ha en bra och stabil uppkoppling mot internet, och dator med kamera, mikrofon, högtalare eller headset/motsvarande. Men det kräver också en god mötesteknik, precis som telefonkonferens. Man iakttar disciplin när det gäller framförallt ljud, att man inte sitter i en bullrig miljö som gör att alla ”drabbas” och att man kanske stänger av sin egen mikrofon då man lyssnar på andra under en längre stund.

Jag som projektledare för denna lärresurs på Folkbildningsnätet, blev inbjuden tillsammans med cirkelledare för denna cirkelledarutbildning Linda Novén, att delta via videokonferens till en studiedag med Socialdemokraterna på riksnivå. Vi hade även en av deltagarna med via video, och utvärderingen möttes mycket positivt.

Share Button