Exempel: Psykeveckan

Förutsättningar

Tillgänglighet till intressanta föreläsningar är något som ABF har arbetat med strategiskt under 3 år. Under dessa 3 år har cirka tusen föreläsningar sänts och spelats in. I ett tidigt skede så har sändningarna varit relativt oriktade, det har varit mer som en service mot den enskilde intresserade individen som vill ta del av utbudet. Sen en tid tillbaka så har denna verksamhet försökt att skapa ett mer riktat koncept, så att enskilda föreläsningar också kan innebära en ökad verksamhetsvolym och att man når de målgrupper där tillgänglighetsproblematiken är känd.

Nicklas Milton på ABF Umeåregionen har påbörjat ett spännande projekt med webbsändningar av föreläsningar tillsammans med t.ex. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Målet med verksamheten är bland annat att tillgängliggöra intressanta föreläsningar för fler människor, överbrygga geografiska avstånd i viss mån, men framförallt överbrygga sociala hinder för att delta bland många okända människor i en stor föreläsningslokal.

Problematik

Otrygghet kan ta sig uttryck i flera delar, som t.ex. att man inte deltar alls eller att man inte känner sig trygg att ställa frågor till föreläsaren.

Antagande och metod

Nicklas har valt att skapa ett antal mötesstationer i samma stad, där små grupper kan träffas med en samtalsledare. Deltagarna kan ta del av föreläsningen i en trygg, känd miljö med personer som han/hon känner och tillsammans kan de under föreläsningen formulera frågor som visas via projektion i föreläsningslokalen. De kan också diskutera föreläsningens innehåll tillsammans efter sändningen i sin grupp, och även fortsätta efter träffen i textforumet som är kopplat till föreläsningen.

Förutom att man på flera sätt tillgängliggör föreläsning/arrangemang på ett smart sätt så skapar man också många arrangemang som är viktigt för studieförbund att beakta. En enda föreläsning kan således innebära fler arrangemang än ett.

Vi lyssnar på Nicklas Miltons egna ord om detta!

Så här kan man beskriva upplägget schematiskt: webbsändning

Vad behövs?

I föreläsningslokalen sänder man med någon utrustning som kan sända via internet. Det finns olika gratisvarianter att använda, t.ex. populära Bambuser. I detta exempel har Nicklas använt ABF Play som sänder via videokonferenssystem eller en speciell programvara för datorn.

Mottagarstationerna rustar sig med dator, internetuppkoppling och kanske en större bildskärm eller projektor om man ska vara flera som tittar tillsammans. Ett bra ljud är viktigt. Denna bit är inte knepigare än att se på Youtube eller SVT Play. Enskilda deltagare kan också titta på sändningen hemifrån via sin dator, och delta med frågor och dialog via forumet.

Utvärdering

En väl fungerande metod som ger stor flexibilitet för deltagarna när de väljer hur de deltar och vart de deltar, samt i vilken grad de själva vill vara interaktiva med föreläsningen eller om en samtalsledare samlar ihop frågor och ställer dem i forumet så att föreläsare/moderator kan ta del av dessa. Tekniken är mycket enkel för de som tar emot sändningarna, en aning svårare för att skapa sändningen men långt ifrån så avancerad att man måste anlita tekniker för ändamålet.

Spelar man även in föreläsningen, så kan fler grupper använda sig av materialet i sin studieverksamhet även efter föreläsningen.

Share Button