Exempel: Grupparbete

Förutsättningar

Ett antal deltagare i en distanscirkel/kurs har fått i uppdrag att genomföra ett grupparbete som sedan ska redovisas för övriga deltagare samt cirkel/kursledaren.

Problematik

Deltagarna är utspridda geografiskt och några har en funktionsnedsättning som kan vara ett hinder för att delta i närträffar.

Antagande och metod

Studiecirkeln använder sociala media som huvudsaklig plattform, men för grupparbetet så rekommenderas videokonferensen för att skapa en mer personlig relation mellan deltagarna och att ge utrymme för att diskutera i tal och inte endast vara hänvisad till text. Då det är svårt att få samtliga deltagare att delta samtidigt i ett videomöte, så blir grupparbetet med 3-4 deltagare per grupp en mer rimlig ambition för genomförandet.

Varje grupp planerar in sitt eget videomöte och utser en samtalsledare för gruppen. Samtalsledaren har ansvar för att boka ett virtuellt mötesrum, har koll på grupparbetets uppgift samt ansvarar för återrapportering till forumet där alla gruppers uppgifter redovisas.

Exempel på hur ett videomöte kan se ut, ser ni nedan.

Utvärdering

4 personer deltog i detta möte, där en webbsida visades under mötet som alla kunde se. Ett bra sätt för att t.ex. gå igenom funktioner på olika webbsidor och programvaror.

Med videokonferensen får man en mer personlig relation till övriga deltagare, då man både ser och hör dem. Man kan också visa dokument för varandra. Många människor har lättare att uttrycka sig och delta i en dialog om de får använda tal och kroppsspråk, och för personer med hörselnedsättningar eller dövhet, så ger videofunktionen möjlighet till att kommunicera med teckenspråk. Kombinationen med videomöte och textbaserad kommunikation i diskussionsforum, ger således utrymme för flera olika lärstilar.

Share Button