Metoder

Hur resonerar man som pedagog då man ska välja metod för flexibla studier, utifrån både den egna situationen och deltagarnas situation då det gäller tillgänglighet och lärstil?

Nedan finns ett antal ledord kopplade till en rekommenderad metod. Detta bygger på våra egna tester i projektgruppen, erfarenhet från många år av distanspedagogik samt andra studiegruppers utvärderingar – men självfallet finns det massor av undantag och specialfall som andra kan ha bättre kunskap om. Meddela gärna projektledaren om just dina erfarenheter, så kan vi lägga till detta i metodbeskrivningarna.

access age auditiv distance economy handicap kinestetic language lifesituation pedagog taktil teknik tid visuell

 

Share Button