Tankar om gruppforum

Så här skriver en av våra deltagare om att mötas via diskussionsforum:

Jag har själv varit distansstudent under en termin och tyckte att diskussionsforum var en bra funktion för frågor som man inte hade särskilt bråttom att få svar på (kunde ta någon dag). Det kunde vara frågor man till exempel kom på medan man arbetade med en uppgift sent på kvällen eller liknande. Nackdel att det inte är i realtid, men jag anser att när man använder ett diskussionsforum så får man vara medveten om att det inte är just i realtid så att man inte ställer en väldigt brådskande fråga. Då kan till exempel telefonsamtal vara ett bättre alternativ.

Share Button