Tankar om tillgänglighet

Tillgänglighet är ett uttryck som används i många sammanhang. Det kan vara tillgänglighet till byggnader, toaletter, tillgänglighet till internet, tillgänglighet till olika samhällstjänster men också till studier. Under ett projektmöte funderade vi lite på vilka faktorer som gör att vi inte har full tillgänglighet till att delta i t.ex. en studiecirkel.

Vi kom fram till följande:

Tid
Språk, nationalspråk men också kulturella språkskillnader, åldersbetingade språkskillnader
Barnpassning
Geografiska avstånd, transporter
Funktionsnedsättning
Trötthet, tidsberoende
Tekniska förutsättningar
Gruppidentitet, urval av meddeltagare
Skiftarbete, vikariat eller annat som gör arbetstiderna ojämna
Ekonomi
Tillgång till kompetens
Egen teknisk kompetens, cirkelledarens tekniska kompetens
Social hälsa
Fysisk tillgänglighet
Ålder

För att exemplifiera några av ovanstående parametrar:

”Kjell vill lära sig lite spanska men bor i Blåvikssjön utanför Lycksele och måste åka 15 mil enkel resa till Umeå för att få lära sig spanska. Med flexibelt lärande kan han delta via videokonferens och via studiecirkelns gruppforum, medan övriga deltagare befinner sig i studielokalen i Umeå.”

”Anna jobbar vikariat inom omsorgen och tar dessutom extrajobb om så erbjuds. Detta gör det hopplöst för henne att delta i den studiecirkel som startar till våren i företagsekonomi då den sker varje onsdagskväll under 7 veckor. Med hjälp av flexibla studier, så kan Anna delta i 3 av sammankomsterna fysiskt, och övriga på distans med hjälp av gruppforum och videokonferens.”

”Michel, Terese och Jimmy vill gå på en spännande föreläsning på ABF-Huset i Stockholm där Christer Sturmark föreläser om humanismen. Tiden passar bra, men det blir lite långt att åka från Falun och sen blir det ganska dyrt.. Istället deltar de hos ABF i Falun, som tittar på en livesändning av föreläsningen och har då möjlighet att vidarebefordra frågor från sina lokala tittare till en moderator på ABF i Stockholm. Efter sändningen så diskuterar gruppen i Falun innehållet med en samtalsledare från ABF.”

”En grupp personer i Ånge har flera terminer försökt få studera engelsk affärskommunikation i studiecirkelform, men den bästa cirkelledaren bor i Östersund och hon har svårt att ta uppdrag så långt borta. Genom att gruppen deltar från ett lärcentra med videokonferens så kan cirkeln genomföras en kväll i veckan i realtid, utan att någon behöver resa annat än lokalt.”

”Patrik kikar varje termin igenom de olika studieprogrammen från ortens studieförbund. Finns mycket där som han är sugen på att få lära sig. Men han känner oro och ångest inför möten med nya människor. Cirkelledaren erbjuder att Patrik kan delta via textbaserat forum samt videokonferens, vilket känns ok fast han nog gärna själv vill kunna välja om han syns eller inte via sin webbkamera, vilket är ok. Efter de 3 första veckorna, så väljer Patrik att synas i bild även för övriga deltagare då han känner sig mer säker på sin plats i gruppen.”

Share Button